07 06 2010

AYNAYA İYİ BAK!

        Aynaya İyi Bak " - Ey dost! Söyle bana ne getirdin? Bilirsin dost kapısına eli boş gidilmez." "- Bilirim bilmesine lakin bîkarârım  çâresizim. Hangi bir şeye uzandımsa elim boşta kaldı. Bir katreyi ummana  bir habbeyi kubbeye nasıl getirebilirim. Huzuruna kalbimi ve canımı bile getirmiş olsam  Kirman’a Kimyon götürmüş sayılırım. Kirman ki Kimyon diyârıdır. Senin eşsiz güzelliğinden başka bu anbarda bulunmayan bir tohum yoktur. Bu dünyada hiçbir kıymet yoktur ki sende ondan hem de deryalar dolusu bulunmasın. Düşündüm senin eşsiz güzelliğine layık hediye nedir diye? Ancak sîne nûru gibi bir ayna getirmeyi uygun buldum. Herkes bilir ki; güzel yüz aynaya âşıktır. Ey güneş gibi gökyüzünün nûru olan  ona baktıkça güzel yüzünü göresin. Güzel yüzünü gördükçe  bütün güzelliklerin sahibini  mutlak güzeli hatırlayasın. Çünkü gölgenin varlığı Güneş’in mevcûdiyetine delildir." Ey dost! Ayna’ya iyi bak! Güzelliğin kaynağını gör! Kâinatın her zerresi  hüsn-i mutlakın tecellî aynasıdır. Hakk’ın sevgilileri her yerde ve her şeyde zâhir olan o güzelin cemâline âşıktır. Aşkları sebebiyle kendinden geçer hattâ ma’şuktan başka hiçbir şey bulamazlar orada... Ben ben değilim ben dediğim sensin hep Cânım dediğim ten dediğim sensin hep Ey dost! Aynaya iyi bak! Gizli hazîneyi bul! ... Devamı